Skip to main content

Belangenorganisatie Stichting Wakkerpolis is een procedure begonnen tegen ASR om ca. 5,5 miljard aan kosten terug te krijgen, die volgens haar door ASR zonder grond bij haar klanten zijn geïnd bij de verkoop van de Waerdye beleggingsverzekeringen. Dat deed ze onder meer ook onder andere namen, zoals “Stad Rotterdam”. Adriaan de Gier van De Gier Business Finance Law begeleidt de claim en procedeert voor Wakkerpolis. Polishouders (ook voormalige polishouders) van ASR doen er goed aan om hun claim bij Wakkerpolis te melden, om te voorkomen dat hun claim verjaart. Melden kost niets en kan op www.wakkerpolis.nl. Alleen als de kosten daadwerkelijk door ASR worden terugbetaald, zijn de deelnemers een percentage van het succes verschuldigd.