Skip to main content

Zakelijke conflicten en claims

De Gier | Conflict Solutions  adviseert bij ingewikkelde conflicten en claims. Bijvoorbeeld over aansprakelijkheid voor aangebrachte schade, contractschending of ondernemingsgeschillen tussen aandeelhouders, bestuurders of andere stakeholders.

Een eerste check of de zaak geschikt is om op te pakken is vrijblijvend. De volgende stap is een meer uitgebreide analyse en een advies over de strategie van aanpak. Samen met u bepalen we de strategie en de ’tone of voice’, alles in een mix die optimaal is om het doel te bereiken.

Per project wordt een team van specialisten gevormd waar u goed mee kunt werken, zodat hoogwaardige kennis, capaciteit en slagkracht geborgd zijn.

Neem contact op

Hoe we van start gaan

Vertrekpunt is een goede match met de cliënt, ook met betrekking tot de manier van werken en een pragmatische, ondernemende instelling. Goede resultaten worden alleen bereikt als er sprake is van een professionele, aangename samenwerking.

Het vervolg

Gezamenlijk wordt het doel bepaald en via welke strategie we dat willen bereiken. Zo nodig stellen we dat tussentijds bij. We verstrekken geen lange juridische memo's zonder een echt advies. We werken met een heldere inschatting van kansen en geven u onze opinie wat de beste aanpak is. Niet gericht op het probleem, maar op de oplossing.

De slotfase

Grondigheid staat voorop. Meer dan 50% van de winstkansen zit in grondige research, feitenverzameling en bewijsopbouw.

Kosten/baten

Gedurende de gehele zaak houden we de kosten/baten-analyse in de gaten en geven we u helder inzicht in de (verwachte) kosten. Over de honorering zijn maatwerkafspraken mogelijk, ook gerelateerd aan de vraag of we wel of niet iets voor u bereikt hebben.
“Voor conflictoplossing maken we al vele jaren gebruik van de diensten van Adriaan de Gier. Inmiddels zijn we ook enorm op elkaar ingespeeld. Het is verfrissend hoe hij zaken uit elkaar rafelt en na grondig onderzoek ‘weer in elkaar zet’ en vervolgens op zoek gaat naar een oplossing die voor ons bedrijf optimaal is. Daarna wordt het probleem samen met hem in goed teamwork aangepakt. Altijd gericht op verbinding met de andere partij, maar als het niet anders kan ook juridisch stevig, vrijwel altijd met succes.”

– Rick Zeelen –

CEO, Vermaat Groep

Clienten

Neem contact op

Bel mij terug