Skip to main content

Er is geschiedenis geschreven. De grootste schikking ooit tussen een Europees bedrijf en beleggers. Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, kan een hoofdstuk afsluiten; Ageas heeft een akkoord gesloten met ontevreden aandeelhouders uit het Fortis-verleden dat vrijdag 13 juli 2018 door het Hof is bekrachtigd. Het gaat om een megaschikking van 1,3 miljard euro tussen het Belgische Ageas enerzijds en diverse claimclubs die een groot aantal voormalige Fortis-aandeelhouders vertegenwoordigen anderzijds.

Tienduizenden aandeelhouders van het voormalige Fortis zullen een schadevergoeding ontvangen. ‘Na tien jaar procederen is dit een geweldige uitkomst’, aldus Adriaan de Gier, die in deze kwestie de belangen behartigt van 15.000 aandeelhouders met zijn Stichting FortisEffect. ‘De verwachting is dat de eerste betalingen nog dit kalenderjaar zullen worden gedaan, al zal daar nog veel werk voor moeten worden verzet’.

Over het schrappen van een eerdere schikking van 1,2 miljard euro en over wat er allemaal nog meer hieraan vooraf ging, leest u op de website van FortisEffect.