Skip to main content

Een groep van enkele tientallen consumenten eist 375 miljoen euro schadevergoeding van Staalbankiers, nu onderdeel van Achmea. Zij hebben in aanloop naar de financiële crisis hypothecaire leningen op basis van de Zwitserse frank gekocht, die sinds 2015 bijna verdubbeld is in waarde.

De 45 consumenten hebben zich in april dit jaar verenigd in een belangenorganisatie, Stichting Compensatie Zwitserse Frank Leningen (CZFL). Zij gaan op eigen kosten een procedure voeren. Voorzitter van de stichting is advocaat Adriaan de Gier, expert massaschade en oprichter van claimorganisatie Qollect.

Naast Staalbankiers gaat de stichting ook de belangen behartigen van een groep klanten van ING Bank en van Mees Pierson (nu onderdeel van ABN AMRO), die eenzelfde product hebben gekocht. De totale schade bedraagt naar schatting 750 miljoen euro.

Valutarisico lag bij de klant

De hypothecaire leningen zijn rond 2008 afgesloten. De zeer lage rentestand en de stabiele munt in het Alpenland maakten het destijds zeer aantrekkelijk om in de Zwitserse frank (CHF) te financieren. Totdat in januari 2015 de Zwitserse centrale bank de koppeling tussen de CHF en de euro losliet, waarna deze bijna is verdubbeld in waarde. Het valutarisico van de lening lag volledig bij de consument. De klanten van Staalbankiers moeten daardoor in euro’s tot tweemaal het oorspronkelijke leenbedrag terugbetalen.

Adriaan de Gier: ‘Het begint bijna eentonig te worden: alweer een complex financieel product dat door een bank of een verzekeraar aan consumenten is verkocht, waarvan achteraf blijkt dat verkoop vooral in het belang van de aanbieder zelf is geweest. Zo’n lening lijkt overzichtelijke risico’s te kennen, maar dat is niet het hele plaatje. Er kleven grote valutarisico’s aan, waarvoor volgens het Europese Hof van Justitie veel beter gewaarschuwd had moeten worden. De consequentie is dat het CHF-element in het contract niet geldt en dat het koersverschil van de Zwitserse frank voor rekening van de bank is.’

De kwestie speelt in meer Europese landen. In Polen gaat de schade zelfs richting 22 miljard euro. De Zwitserse hypotheekleningen hangen in dat land al jaren als een molensteen om de nek van Poolse banken en vormen een grote bedreiging voor de stabiliteit van de Poolse financiële sector.

Onverantwoord gedrag

CZFL ziet de kwestie als een voorbeeld van onverantwoord commercieel gedrag van banken en verzekeraars uit het verleden. ‘De banken laten zich erop voorstaan dat ze social responsibility serieus nemen. Dat betekent ook dat verantwoordelijkheid wordt genomen voor onjuiste gedragingen uit eerdere jaren. In dit geval betekent dat het terugnemen van deze schadelijke producten en vergoeden van de schade’, aldus De Gier.

Achmea, ING en ABN AMRO zijn de afgelopen jaren door meerdere consumenten aangesproken om tot een vergoedingsregeling te komen. Dat heeft geen resultaat gehad, aldus de stichting. Nieuwe ontwikkelingen in de Europese rechtspraak zouden de kans op succes van een collectieve claim over deze producten echter sterk vergroten.

Oproep

De Gier roept gedupeerden van de banken op om zich te melden. “Bij de actie tegen Achmea/Staalbankiers heeft zich een forse groep klanten van de bank aangesloten, dus daar gaat de dagvaarding er binnenkort uit. Wat betreft ING en ABN AMRO/Mees Pierson moet de groep nog groter worden, dus zeker daar is het belangrijk dat gedupeerden zich aansluiten. Voor massaschade-acties is een grote groep nodig om de kosten te kunnen dragen.”

Bron: Findinet